Taitoluistelukoulun ryhmät 2019-2020

Luistelukoulussamme harjoitellaan perusluistelutaitoja kerran viikossa. Luistelukoulu on jaettu iän mukaan kolmeen eri ryhmään. Ikäryhmien sisällä on pienryhmiä, jotka on jaettu taitotason mukaisesti, jotta jokaiselle luistelijalle löytyisi omaan taitotasoon nähden sopiva ryhmä harjoitella.

Luistelukoulussa siirrytään luistelijan iän mukaisesti seuraaviin taitoluistelukouluryhmiin tai taitojen ja motivaation perusteella joko yksin- tai muodostelmaluistelun tasoryhmiin.

Luistelukoulumme voi aloittaa, kun lapsi pysyy pystyssä luistimilla jään ulkopuolella ja rohkenee tulla jäälle ilman vanhempia. Lisäksi seuraavat motoriset taidot tulisi olla hallussa (ilman luistimia): juokseminen, tasahyppy, varpailla kävely ja yhdellä jalalla seisominen. Näiden lisäksi on hyvä osata kuunnella ja seurata ohjeita, jotta pystyy osallistumaan ryhmäopetukseen.

Huom. Kaksi ensimmäistä luistelukertaa ovat kokeilukertoja joiden aikana vanhemmat voivat tulla mukaan jäälle (luistimet jalassa).

2014-2016 syntyneet luistelijat

Nuorimpien luistelijoiden kanssa perusluistelutaitoja harjoitellaan leikin ja mielikuvien kautta. Nuorimpien luistelukoulusta valitaan luistelijoita yksinluistelun tasoryhmiin.

2012-2013 syntyneet luistelijat

Tästä ikäluokasta valitaan keväisin lapsia muodostelmaluistelun tasoryhmiin. Perusluistelutaitoja opeteltaessa käytetään myös leikkejä ja mielikuvia.

2011 syntyneet ja vanhemmat luistelijat

Kolmas luistelukouluryhmä on tarkoitettu 2011 syntyneille ja sitä vanhemmille, mutta kuitenkin alle 15-vuotiaille lapsille ja nuorille. Tästä ryhmästä voi siirtyä taitotason ja iän perusteella muodostelmaluistelun kansalliselle kilpailupuolelle.

 Tiistain ryhmä

Lauantain ryhmät

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

Kuva 4

 Tervetuloa mukaan!