Tintit, Peipposet ja Leppikset

Leppäkertuissa, Peipposissa ja Tinteissä harjoittelevat pienimmät yksinluistelijat. Leppäkerttuihin siirrytään taitoluistelukoulusta 4-5 vuotiaana.

Leppäkertuista yksinluistelupolku etenee Peipposiin (5-6v) ja Peipposista Tintteihin. Näissä ryhmissä harjoitellaan perusluistelutaitoja: kaaret, kolmoset, liuút, sirklaukset, hypyt ja piruetit.

Leppäkertut harjoittelevat jäällä kaksi kertaa viikossa ja yhden kerran maalla. Peipposilla harjoituksia viikossa on jäällä kolme kertaa ja maalla yhdet oheisharjoitukset. Tinteissä jääharjoituksia on viikossa neljät ja oheisharjoituksia kahdet.

Ryhmissä harjoitellaan harjoittelun taitoja sekä toisten huomioimista. Pikkulustelijavuosien tavoitteena on luistelun perusteiden lisäksi motivaation sekä liikkumisen ja oppimisen riemun vahvistaminen.

Jokaisella luistelijalla tulee olla Suomen Taitoluisteluliiton harrasteluistelupassi. Lisätietoja ja linkki lisenssin ostoon.

 

Tintit

  • Vastuuvalmentaja: Moona Takaharju
  • Voimistelu: Tiina Sundström

Tinteissä harjoittelee 8 luistelijaa, jotka aloittavat pian oman kilpailupolkunsa. Iältään he ovat 7 vuotiaita, ja harjoittelevat 5 kertaa viikossa jäällä ja oheisharjoituksissa. He ovat sitoutuneita luisteluun harrastuksena ja ovat innokkaita osallistumaan harjoituksiin.

 

Harjoittelun tavoitteena on vahva pohjatyö perusluistelulle ja lajiominaisuuksille. Luistelijoilla on edellytykset harjoitella kaikkia yksöishyppyjä, sekä piruettien perusasentoja. Maalla harjoitellaan lajiosaamisen lisäksi perusliikuntataitoja.

Peipposet ja Leppikset

  • Vastuuvalmentaja: Moona Takaharju
  • Voimistelu: Tiina Sundström

Peipposet ovat 5-6 vuotiaita yksinluistelijoita. He harjoittelevat perusluistelutaitoja: kaaria, kolmosia, liukuja, sirklauksia, sekä myös hyppyjä ja piruetteja. Harjoitusviikko koostuu kolmesta jääharjoituksesta ja kahdesta oheisharjoituksesta. Tavoitteena on liikkumisen ja oppimisen riemun vahvistaminen!

Leppiksissä harjoittelee seuramme pienimmät yksinluistelijat. He ovat siirtyneet ryhmään OLK:n taitoluistelukoulusta, ja iältään he ovat 4-5 vuotiaita. Harjoituksia on viikossa kahdesti jäällä ja yhden kerran maalla. Leppikset harjoittelevat yksinluistelun perusteita, perusliikuntataitoja, ja näiden lisäksi toisten huomioimista. Tavoitteena on liikkumisen ja oppimisen riemun vahvistaminen!