Taitoluistelu Oulun Luistelukerhossa

Taitoluistelukoulusta voidaan siirtyä aktiiviharrastajaksi pienten kehitysryhmiin sekä yksinluistelun että muodostelmaluistelun puolelle.

Tämän jälkeen luistelijan urapolku suuntautuu kilpaileviin yksinluisteluryhmiin tai muodostelmaluistelujoukkueisiin.